Spring til indhold

Skriveopgaver i idræt

Skriveopgaver i idræt

Træningsprojekt rapport

I Idræt på C-niveau skal du i 3.g skrive en træningsrapport som afleveres til din underviser og bedømmelsen af rapporten vil vægte højt i din endelige idrætskarakter. Fokus i rapporten vil være at kunne kombinere teori og praksis samt at kunne planlægge og udføre et træningsprogram med fokus på konditionstræning. Din idrætslærer vil opsætte mål og rammer for rapporten.

Skriftlige afleveringer:

I dræt på B-niveau skal du aflevere skriftlige afleveringer til din underviser. Disse vil blive rettet, bedømt og indgå i din samlede idrætskarakter. En skriftlig aflevering kunne f.eks. være; en drejebog, en bevægelsesanalysecasearbejde som træning til den mundtlige eksamen.

Drejebog

Drejebog

Efter hvert praktisk forløb i idræt vil du skulle skrive en drejebog. Denne drejebog vil danne grundlag for din eventuelle eksamen i disciplinen og bør indeholde; navne på deltagere i gruppen, øvelser, fokuspunkter og tid for hver enkelt sekvens.

Idræt i SRP

Idræt i SRP

Idræt er et fag der kan samarbejde med mange andre fag i SRP. Du skal vælge et emne som du synes kunne være spændende at undersøge og derefter finde ud af hvilket fag der skal spille sammen med idræt for at belyse emnet bedst muligt.

Idræt skal komme med anden metodisk vinkel end det andet fag og det er vigtigt at idræt bidrager med noget som et andet fag ikke lige så godt kunne have gjort. Idræt kan bidrage på fire måder:

  • Naturvidenskabeligt
  • Humanistisk
  • Samfundsvidenskabeligt
  • Træningslære

Læs om idrætsfagets metoder i større opgaver og projekter her:

bomærke_rgb_300819
>