Spring til indhold

Filosofi

At skrive i filosofi

I filosofi stiller vi spørgsmålstegn ved de ting, som mange tager for givet. Hvordan kan jeg fx være sikker på, at det, jeg går og tror, er sandt? Hvordan kan jeg afgøre, om jeg har handlet godt eller dårligt? Hvad er det gode liv? Hvad er et retfærdigt samfund? Vi kunne blive ved! Igennem tiden har mange forskellige tænkere haft mange forskellige svar på denne slags spørgsmål, og i filosofi diskuterer vi gyldigheden af disse svar.

Filosofi er primært et MUNDTLIGT fag, men den skriftlige dimension kan med fordel indgå i den normale undervisning - foruden i SRP-kontekst. Når du skriver i filosofi, så skal du gøre de samme ting, som du skal mundtligt. Det betyder, at du i din tekst skal fremstille den kontekst, hvori tænkerne har fået deres ideer, og du skal undersøge de begreber, som er centrale for dit emne.

Filosofien arbejder (fx) med:

 • Fremstilling af idehistorisk kontekst
 • Undersøgelse af begreber; definition og distinktion
 • Analyse og vurdering af argumenter
 • Tankeeksperimenter
 • Fremstilling af egne argumenter

Ovenstående gælder også, når du inddrager filosofi i din SRP.

Filosofi i SRP

Filosofi kan medvirke i SRP både på C- og B-niveau

Eksempler på SRP-emner med filosofi:

 • Valget i senmoderniteten. Filosofi og samfundsfag
 • Hemingway og eksistentialismen. Filosofi og engelsk
 • Karl Marx og DDR. Filosofi og tysk
 • Camus’ Pesten. Filosofi og fransk
 • Er forandring en illusion? Zenons paradokser og uendelige talrækker. Filosofi og matematik
 • Hvad er forholdet mellem tal og virkelighed? Filosofi og matematik
 • Hvem ejer min krop? Filosofi og samfundsfag
 • Verdens byggesten - atomteorier igennem tiden. Filosofi og fysik
 • Optimering af mennesker - jagten på det perfekte menneske? Bioteknologi og filosofi
 • Dyreetik - forholdet mellem dyr og mennesker? Filosofi og bioteknologi, biologi eller samfundsfag
 • Enlightenment. Filosofi og engelsk
 • Hvad kendetegner en god musikoplevelse? Filosofi og musik

Filosofi på B-niveau

På B-niveau skal du arbejde med et projekt, der skal munde ud i en rapport på 3-5 sider pr. deltager. Man kan arbejde individuelt eller i grupper på højst 3 personer.

Projektet indgår i mundtlig eksamen.

Nærmere oplysninger om dette følger i forbindelse med orientering om faget på B-niveau.

>