Spring til indhold

Skriftlige opgaver i drama

Læs her om skriftlige opgaver og metode i drama.

Skriftlighed i drama

Dramatik er et kunstnerisk skabende fag, som integrerer det praktisk skabende arbejde på gulvet – øvelser og det at lave teaterforestillinger – med fagets teori. Det betyder at du i dramatik i høj grad laver skriftligt arbejde som er reflekterende. Du skriver i dramatik for at reflektere over de enkelte øvelser vi laver i den daglige undervisning, såvel som over hvordan professionelle teaterforestillinger skaber kunstneriske udsagn. Du skriver i faget dramatik for at fordybe din læring og for at integrere det praktiske arbejde med det teoretiske.

Hvorfor skal du skrive i dramatik

Du skal skrive i dramatik for at reflektere over de erfaringer og sanselige oplevelser, som du gør dig med fagets praktiske arbejdet på gulvet og de teaterforestillinger du ser. Du skal skrive i dramatik for at kvalificere og integrere den praktiske forståelse med fagets teoretiske dimension, således at din faglige forståelse fordybes.

Hvad skal du skrive i dramatik?

Du skal skrive mange forskelligartede typer tekster. I det daglige arbejde skal du skrive refleksionsark, hvor du reflekterer over, hvad du har lavet og hvad du har lært. Ellers skal du skrive små anmeldelser, observationer af mennesker i virkeligheden, forestillingsanalyser, oplæg, større refleksioner over iscenesættelser du har set eller været med til at iscenesætte. I forbindelse med det afsluttende eksamensprojekt både på C og B niveau skal du i grupper lave en digital præsentation af jeres projekt.

Hvordan skal du skrive i dramatik?

Du skal skrive på mange forskellige måder i dramatik – alt efter hvad du skriver og hvem du skriver til. Når du skriver anmeldelser skal du skrive til en læser, der ikke kender den forestilling du anmelder og som ikke har en faglig viden om teater. Når du skriver en observation af virkeligheden skal du skrive til dig selv og du skal skrive undersøgende og beskrivende, for at træne din sansning og forståelse af omverden. Når I laver en digital præsentation skal I skrive til læsere med en faglig viden, og I skal benytte jer at fagets begreber og teori.

Produkttyper i dramatik:

 • Refleksionsark
 • Observationer
 • Anmeldelser
 • Figurkarakteristik
 • Forestillingsanalyse
 • Evalueringer af forløb eller forestillinger
 • Logbog
 • Rapport

Metode i drama

Dramatik er et kunstnerisk og humanistisk fag. Vi arbejder med at skabe og forstå dramatiske og performative udtryk. Vi beskæftiger os overordnet med to metoder: den hermeneutisk fortolkende metode og den mimetisk kunstneriske metode.

Den hermeneutisk fortolkende metode anvendes når man laver dramaturgiske analyser:

 • Analyserer og fortolker tekster: dramaturgisk tekstanalyse
 • Analyserer og fortolker teaterforestillinger og andre performative udtryk: forestillingsanalyse
 • Laver forslag til iscenesættelser: realisationsanalyse

Den mimetisk kunstneriske metode anvendes når man arbejder praktisk med faget. Det vil sige når man arbejder sanseligt og skabende ”på gulvet”:

 • Diverse øvelser
 • Improvisationer over et tema
 • Undersøgelse af skuespiltekniske begreber i praksis
 • Eksperimentere med arbejdsformer
 • Skabe elementer til en forestilling
 • Skabe teater og performative udtryk

Metodeafsnit i dramatik

I en SRP med dramatik vil man typisk gøre rede for hvilke metoder man benyttede, hvordan man benyttede dem og hvad de så bidrog med.

Eksempler på teorier i faget

 • Dramaturgier: berettermodellen, den cirkulære dramaturgi, montagedramaturgi, lineær dramaturgi mm.
 • Stanislavskis skuespillerteori
 • Mike Leighs skuespillerteori
 • Devising
 • Viewpoint teknik
 • Brechts verfremdungsteori
 • Komedieteorier
 • Dramatisk spændings teori
>