Spring til indhold
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1333

Formalia

- sådan får du styr på dine formalia

Til de større skriftlige opgaver stilles der, udover de fagspecifikke krav, en række officielle og formelle krav. De formelle og officielle krav kaldes samlet formalia.

Forside

Til historieopgaven og mini-SSO skal du bruge skolens officielle forside, som du kan hente på knappen til højre.

Til SSO skal du anvende den officielle forside, du får i netprøver.

Hent den officielle forside her

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen skal grafisk give læseren et overblik over, hvad opgaven indeholder, og den skal vise opgavens logiske disposition.

Opgavens dele og større afsnit skal alle stå som en overskrift og et sidetal på indholdsfortegnelse. Og husk, at i en god opgave har alle dele og større afsnit overskrifter, som både er beskrivende (så læseren kan følge med) og spændende (så læseren gider at læse videre).

Se video om sidetal og indholdsfortegnelse i word

Omfang og layout


Krav til omfang skal fremgå af opgaveformuleringen.

For historieopgaven er det 5-6 sider, for mini-SSO er det 5-7 sider og SSO er 10-15 sider.
En normalside svarer til  2400 anslag pr. side, inkl mellemrum.

Det samlede antal sider omfatter indledning, brødtekst og resume. 

Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget.

Opgavens layout:

 • Du skal have et sidehoved til din opgave med oplysninger om dit navn, elevnummer, opgavens titel
 • Sidetal skal fremgå af sidefod.
  punktstørrelse (husk henvisning).
 • Margin kan som regel følge words indstillinger: 3 cm i venstre margin, 2 cm i højre. Skriv teksten venstre-centreret frem for med lige marginer.
 • Brug orddeling. Tjek om dit skriveprogram deler ordene korrekt, når du læser opgaven i gennem.

Citater

Skriv citater, så de tydeligt står markeret som citater.
 • Små citater skrives i citationstegn (“”) som en del af din egen brødtekst (husk henvisning)
 • Længere citater adskilles grafisk fra din egen brødtekst, fx med linjeskift, indryk og med en anden punktstørrelse (husk henvisning).

Klik nedenfor og se, hvordan du kan citere korrekt

Litteraturhenvisninger

Det er vigtigt, at du henviser til de kilder, du benytter dig af i opgaven. At henvise korrekt og fyldestgørende er en central del af en faglig fremstilling.

Hvis dine henvisninger ikke er i orden, gælder det som snyd. Hvis dine litteraturhenvisninger er i orden, viser du, at du kan skrive en faglig opgave, hvor du redeligt anvender fagligt materiale til at opnå en gyldig viden.

Vær, når du skriver, opmærksom på sproglig afsmitning: Hvis du ikke vil mistænkes for at skrive af, skal du passe på med at ikke at gentage sproglige vendinger og sætninger fra de bøger, du bruger. Når du ikke skal citere en bog direkte, er det derfor en god ide at lægge bogen væk, inden du begynder at skrive, for så tvinges du til at formulere indholdet med dine egne ord.

Du skal altid henvise

 • Når du citerer.
 • Når du henter begreber eller teorier fra et materiale.
 • Når du skriver et afsnit i din egen tekst tæt op ad en andens tekst (men som netop beskrevet: Vær opmærksom på sproglig afsmitning).

En henvisning består af:

 • Ved bøger: forfatter (kun efternavnet), årstal og sidetal i parentes, fx (Rasmussen, 1989, s.11).
 • Ved avisartikler: forfatter (kun efternavn), ophav/ avisens navn (i kursiv), dato, fx (Jensen, Weekendavisen, 05.09.13)
 • Ved internetartikler: ophav, titel (i kursiv), dato for indlæsning, fx (Borger.dk, Borger, 28.08.13).
 • Ved film og lignende: titel (i kursiv) og tid, fx Armadillo (00:17:00 – 00:28:30)
 • Ved Ibøger: Forfatter (kun efternavn), årstal og sidetal, besøgsdato, fx (Kureer, 2011, s.12, besøgsdato 27.05.18). Du kan finde sidetallet i Systimes Ibøger øverst på hver side under sideid.

Alt, hvad du henviser til, skal fremgå af din litteraturliste. Pointen er, at en henvisning entydigt skal vise, hvilket materiale i litteraturlisten, du henviser til.

I de naturvidenskabelige opgaver kan det være en fordel at skrive, hvilke kilder (inkl. sidetal) de enkelte afsnit bygger på, i parentes efter afsnittets overskrift.

Du kan henvise på to måder:

 • Ved hjælp af nummererede fodnoter fortløbende i opgaven.
 • Ved at skrive henvisningen i en parentes i selve teksten.
IT-vejledning: Kildehenvisning med automatisk litteraturliste

Se video med at lave kildehenvisning med automatisk litteraturliste i word

Se video om at lave litteraturhenvisninger i word

Noter

Noter bruges til at præcisere dele af din tekst og til små ekstra beskrivelser eller overvejelser, som ikke hører hjemme i selve brødteksten. Det kan fx være en begrebsafklaring, en bemærkning om en anden analyse af kilde eller en tilføjelse til oversættelsen af primærteksten.

Vi anbefaler, at du skriver noter som fodnoter for at lette læsningen, men de kan også placeres som slutnoter.

Litteraturliste

Litteraturlisten skal indeholde en oversigt over den litteratur og de kilder, du benytter i opgaven.
Litteratur ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn.
Du skal altid oplyse

 • Forfatterens fulde navn (efternavn først)
 • Titel (skrives i kursiv)
 • Forlag.
 • Udgivelsesåret (evt. årstallet for førsteudgaven i parentes)

Oplysningerne skal stå i den rækkefølge, de her er nævnt i. Fx : Rasmussen, Poul: Danmark. Systime 2013

Hvis du anvender andre kilder end en bog, kan du se, hvordan du skal skrive dem på litteraturlisten i felterne herunder.

Du kan også vælge at generere en automatisk litteraturliste i word, se videoen herunder:

ibog

En iBog angives i en litteraturliste således:

 • Forfatterefternavn, fornavn
 • Udgivelsens titel
 • Udgivelsens URL
 • Forlag
 • Første udgivelsesår
 • Senest besøgt dd-mm-år.

Fx: Bryld, Carl-Johan: Danmark – tider og temaerdanmark.systime.dk. Systime, 2013. Senest besøgt 12/9 2016.

Hvis en iBog® ikke har angivet forfatter, skal du angive den person, der har ansvaret for udgivelsens indhold, fx redaktør.
Fx: S. Jensen, Gunnar (red.): BioAktivatorbioaktivator.systime.dk. Systime, 2014. Senest besøgt 8/9 2016.

Avisartikler, tidsskrifter mv

Ved avisartikler, tidsskrifter mv skal du skrive

 • Forfatterens navn
 • Artiklens titel (skrives i citationstegn (””), ikke i kursiv)
 • Ophav / avisens navn (skrives i kursiv)
 • Dato.

Fx: Jensen, Knud: ”Danmark”, Weekendavisen. 05.09.13.

Antalogier

Ved antologier skal du skrive:

 • Forfatterefternavn, fornavn
 • “tekstens titel” (i anførselstegn)
 • Evt oprindeligt udgivelsesår i parentes
 • Antologiens forfatter/redaktør
 • Antologiens navn (i kursiv)
 • Forlag
 • Udgivelsesår

Fx: Aburas, Lone: “af Føtexsøen” (2009). Langdahl, Quist m.fl: Krydsfelt – antologi. Gyldendal 2013

Kilder i en bog

Ved kilder i en bog skal du skrive:

 • Titlen på kilden (hvis en sådan findes)
 • Bogen, kilden er trykt i efter ovenstående system

Fx: “En mands erindringer om sin hustru og sin datter (1868-1894)”, i Faye Jakobsen, Anette og Løkke, Anne: Familieliv i Danmark, Systime 1997.

Internetartikler

Ved internetartikler skal du skrive:

 • Ophav/ forfatter
 • Dato for hvornår teksten er uploadet
 • Artiklens titel (skrives i citationstegn (””), ikke i kursiv)
 • Den nøjagtige webadresse (i kursiv)
 • Dato for, hvornår materialet er hentet ned fra nettet.

Fx: Borger.dk, 2009, ”Fritid”, http//www.borger.dk, indlæst 28.08.2013.

Film, musik mv

Ved film, enkelte musikstykker og lign skal du gøre som ved litteratur og skrive:

 • Ophav/kunstner/instruktør/tilrettelægger (efternavn, fornavn)
 • Årstal
 • Titel i kursiv
 • Produktionsselskab
 • Land

Fx: Metz, Janus: Armadillo, Fridthjof Film, Danmark 2009

Musiksamling

Ved musik fra en musiksamling skal du skrive:

 • Ophav/ Kunstner (efternavn, fornavn)
 • Det enkelte nummer i citationstegn
 • Værket i kursiv
 • Forlag/ produktionsselskab
 • Årstal

Fx: Graham, Lucas: “7 years”, Blue Album, Copenhagen Records 2015

Bilag

Hovedreglen er, at det primære tekstmateriale (tekster, kilder, statistikker etc.) vedlægges som bilag, men kilder og tekster fra almindelige grundbøger (bøger, du har lånt af skolen) og længere litterære tekster vedlægges ikke. Artikler og internetartikler vedlægges efter vurdering: Fungerer de som baggrundsviden vedlægges de ikke, er de centrale for analysen vedlægges de. Tabeller og billeder vedlægges som bilag. Desuden kan baggrundsudregninger vedlægge som bilag.

Bilagene må gerne vise arbejdsprocessen ved at indeholde understregninger, notater eller andet.

bomærke_rgb_300819