Spring til indhold

Idræt - Opvarmningsprogram

I skal udarbejde et opvarmningsprogram til musik. I skal lave det i grupper og I får én idrætsblok til at forberede det. Resten af forberedelsen foregår derhjemme. Programmet skal gennemføres med resten af jeres hold, hvor I foreviser og de andre følger efter så godt de kan. Grupperne består af 3/4/5 elever. Som minimum skal nedenstående opfyldes:

  • Varighed: 15-20 min.
  • Indhold: løb, sving/bøj/vrid, styrke, hop, stræk.

Musikken

Tempo: passende i forhold til vores fælles opstillede retningslinjer. I bør selv finde musik I synes om. Der findes eksempler på idræts hjemmeside på Internettet. Specielt anbefales: http://www.idraetsmusik.dk
Medie: musikken skal være overført til en pc/telefon/mp3afspiller – alle med mini-Jack-udgang – eller på en USB pen, sådan I har en ”play-liste”, så I ikke behøver at skifte medie undervejs. Det er en fordel at lære programmet udenad. Det er ikke en god ide at udføre programmet med papir i hånden. Programmet bør indeholde enkelte øvelser, der udfordrer
koordinationen. I skal aflevere en synopse (2-4 sider), der indeholder øvelsesoversigt, øvelsernes
funktion (kort, måske samlet for flere øvelser), musikkens titel og tempo (tid for 16 taktslag). Se også ”Lav dit eget opvarmningsprogram”. Synopsen kan udformes i tekst eller tegning eller en kombination. Se her: ”Standart-opvarmningsprogram”. I må også godt skrive en smule teori omkring opvarmning, men det skal kobles til den praktiske udførelse. Papiret afleveres senest umiddelbart før forevisningen.

Bedømmelse

Alle i gruppen skal kunne udføre øvelserne, og udførelsen er en vigtig del af jeres bedømmelse. Bevægelseskvaliteter, f.eks.: at bevægelserne er gennemførte, at kunne følge musikken, at gruppens medl. følges ad osv. osv. er ligeledes parametre der tæller i evalueringen. I bliver ikke bedømt på jeres evne til at undervise, det handler om selve programmet (dets sammensætning og jeres udførelse). Gruppens medlemmer bedømmes individuelt.