Spring til indhold

Musik i SSO

Musik i SSO

Hvorfor skriver du en SSO i musik?

I SSO skal du belyse en problemstilling ud fra en musikfaglig vinkel, enten som en en-faglig opgave i musik eller i samarbejde med et andet fag. En problemstilling kan fx tage udgangspunkt i en historisk periode, en genre, en formtype, en kunstner, en komponist eller et værk.

Hvem skriver du til?

Du skal skrive til en elev, der har musik på B-niveau. Det vil bl.a. sige, at du skal definere og forklare alle nye begreber, som du ikke har lært om i den fælles undervisning.

Hvordan skriver du en SSO?

Du vælger selv det overordnede emne, som din vejleder skal godkende. Vejlederen skal stå inde for, at der kan skrives en fagligt kvalificeret opgave i emnet.
Vejlederen skriver problemformuleringen efter møder med dig. Udover problemformuleringen vil du få udleveret analysemateriale, typisk en eksempel-CD samt noder.