Spring til indhold
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1333

Psykologi - synopsis

En synopsis skriver du for at uddybe og formidle din forståelse af et givent materiale/emne. Da du til eksamen i psykologi på b-niveau skal fremstille en synopsis på baggrund af dit eksamensspørgsmål, fungerer synopsisøvelser i undervisningen derfor også som træning til en mulig eksamen.

Hvordan skriver du en synopsis?

En synopsis er et koncentrat af dit arbejde med et givent emne. Du skal ikke skrive i fuldt udfoldet tekst (som en stil), men på den anden side heller ikke kun have stikord. Find balancen
En synopsis er en åben form, der kan udformes på flere forskellige måder, men fælles er, at den skal indeholde en bestemt række underpunkter :

  • Præsentation af problemformulering/emneområde og afklaring af problemstillinger i materiale
  • Kortfattet præsentation af valgte teori og undersøgelser
  • Analyse af materialet med inddragelse af psykologifaglig teori/undersøgelser
  • Konklusion på emnet og problemstillingerne samt begrundet stillingtagen til dine valgte teorier
  • Diskussion
  • Perspektivering