Spring til indhold

Samfundsfag - synopsis

Synopsen skal give overblik og angive hovedpunkterne i det arbejde der er gået forud for synopsen. Derfor kommer en synopsis til at fungere som disposition for en præsentation. Synopsen skal indeholde arbejdets omdrejningspunkter, dvs:

 • de vigtigste spørgsmål og problemsillinger
 • eventuelle påstande eller formodninger (hypoteser)
 • de væsentlige pointer og konklusioner.

Ved gennemgangen af synopsis vil der blive taget udgangspunkt i de fire F’er. Fokus, færdigheder, faglighed og formidling.

Fokus

 • tydelig opgavestruktur med indledning, fremstillingsafsnit og konklusion
 • tydelig progression ved hjælp af nøgleordene redegørelse, undersøgelse og diskussion
 • tydelige faglig anvendelse af begreber og teori fra samfundsfag
 • Selve synopsen er illustreret i timeglassets snævre del, hvor du har samlet hele dit analytiske arbejde i en kortere præsentation

Færdigheder

 • der skal problematiseres omkring et emne og senere opstilles problemstillinger
 • problemstilingerne skal afspejle, at man mestrer de forskellige taksonomiske niveauer (redegørelse, undersøgelse og diskussion)
 • færdighederne kommer til udtryk i den øverste del af timegalsset.

Faglighed

 • Fagligheden skal være tilstede gennem hele synopsen, gennem de begreber og den teori man vælger at bruge til at bearbejde sit emne med.
 • Fagligheden skal komme til udtryk gennem hele timeglasset, i den øverste del af timeglasset, hvor fagligheden (begreber og teori) kommer frem i problemstillingerne. I den snævre del af timeglasset, hvor fagligheden bruges aktivt til at besvarelse af problemstilingerne. Til sidst i timeglasset skal der også være faglighed i fremlæggelse og evt. dialog omkring synopsen.

Formidling

 • Synopsen som skriftligt produkt kan ikke stå alene
 • Forbered den mundtlige fremlæggelse
 • Formidlingen er den nederste del af timeglasset, hvor indholdet af selve synopsen bredes ud.